Federació Catalana dels
Tres Tombs

El 7 de Març l´alcalde de Cervelló, Jose Ignacio Aparicio conjuntament amb dos membres de la junta de la Federació Catalana dels Tres Tombs, el Viceprecident Adolf Bargués i la secretària Sílvia Barea varen tenir una entrevista amb la televisió d´Esplugues, ETV,  en la que varen tractar temes com la cultura i la tradició dels Tres Tombs, la festa recuperada del poble de Cervelló, cura dels animals i altres temes d´actualitat traginera.

Historic activitats

­